E-mail marketing, strategie, analýza, design, automatizace ...
Infolinka: +420 277 775 868 Poradíme zdarma

HEINZ AUSTRALIA

Alliances, H.J. Heinz Co. Australia Ltd.

Případová studie Heinz Australia

Společnost

Heinz Australia je společnost vyrábějící potraviny a nápoje, jejíž hodnota převyšuje 1 miliardu USD, má pět výrobních závodů a více než 1.400 zaměstnanců. S širokou řadou nabízených výrobků a divizí zaměřující se přímo na zákazníky i divizí zaměřující se přímo na podniky získala společnost Heinz Australia pověst díky kvalitě svých značek a výrobků, které Australané znají a milují.

Pomocí produktu Silverpop Engage byla společnost Heinz schopna doplnit náš tradiční prodejní kanál Foodservice, o který se starají manažeři odpovědní za zákazníky a za území; a výrazně se tak zvýšila naše schopnost zasáhnout kampaní trh, tím, že se prudce zvýšil náš dosah na zákazníky, geografické pokrytí a častost kontaktů.

To vedlo k většímu souladu, zapojení a účinnosti našich kampaní a umožnilo nám to využít naše zdroje vysoce cíleným způsobem a maximalizovat tak naši rentabilitu investic.“

 

Nicholas SimmsNicholas Simms
obchodní ředitel – Alliances, H.J. Heinz Co.
Australia Ltd.

Úkol

Heinz Australia si udržuje široké portfolio nabídky výrobků od nápojů k čerstvým a předem zabaleným potravinám. Společnost dala svému velkému prodejnímu týmu úkol, aby osobně doručoval aktualizace o nových výrobcích obchodním klientům a shromažďoval objednávky. 

S vědomím toho, že jeho typický prodejní cyklus přímo

k podnikům je šest týdnů, začala společnost Heinz Australia hledat nákladově efektivní způsob, jak zůstat v bližším styku se zákazníky a zkrátit svůj stávající prodejní cyklus.

 

Heinz Australia

Řešení

Při hledání marketingové platformy, která by společnosti umožnila segmentovat její databázi a zasílat databázi dotazy, a tak zvyšovat relevantnost zpráv, si společnost Heinz Australia vybrala produkt Silverpop Engage pro snadnost jeho použití a jeho velmi dobré schopnosti.

Po implementaci produktu Silverpop Engage, zahájila společnost Heinz Australia proces vytváření série zpráv určených k dosažení silného spojení se svými zákazníky a zavádění nových skupin výrobků aktuálnějším způsobem. Společnost Heinz využila pomoc australského partnera společnosti Silverpop, Engage Digital, při vytváření sérií emailů určených nejprve ke stanovení preferencí a zlepšení kvality dat, což poté umožňuje snadněji proveditelné, relevantní emailové kampaně zacílené na prodejce zajímající se o specifické skupiny výrobků.

K získání kontaktů pro aktualizaci svých informací a zjištění preferencí kontaktu vytvořila společnost Heinz Australia propagační email „Win an iPad”. Na základě dat získaných během propagační kampaně navrhla společnost Heinz Australia řadu vzorů emailu, které jí dávají schopnost snadno si vyměňovat obsah jednoho emailu s dalším emailem, aby se tak daly snadno sdělovat informace při prodejním cyklu. Takovéto emaily zahrnují celou řadu informací, od připomínek objednávek sezónních výrobků až po sdělení o opětovném uvedení na trh výrobků, které byly předtím vyprodány, což vytváří trvající dialog se zákazníky, aniž by při tom vznikala další práce pro prodejní zástupce.

Ukázka newsletteru společnosti Heinz

Výsledky

Přidáním emailu jako nového prodejního komunikačního kanálu společnost Heinz Australia posílila svoje spojení s obchodními kontakty tím, že doručuje častější, relevantnější zprávy. Po svém úsilí o zlepšení prvotních dat společnost Heinz Australia dosáhla silnou průměrnou „open rate“ převyšující 47 procent u svých emailů týkajících se znovuuvedení výrobků na trh a připomínek prodejů, což napomohlo k získání významných příjmů.

Ve skutečnosti překonala prodejní čísla z emailového kanálu kombinované prodejní výsledky všech prodejních zástupců společnosti Heinz Australia během stejného období.

Úkoly

  • Zvýšit častost kontaktů se zákazníky z každých6-8 týdnů na každé 1-2 týdny při zachování relevance.
  • Sdělovat podrobnosti o celé řadě výrobků na základě preferencí zákazníků

Přínosy

  • Zvýšení relevantního dialogu se zákazníky o 200 %
  • Vyvinutí nového prodejního kanálu, u kterého se již prokázalo, že má významný ukazatel rentability investåic (ROI)

Zvyšte svůj obrat z e-mailingu i Vy.

Máme nejvíce zkušeností v ČR a SR z oboru Behavioral Marketing Automation.

Chci chytrý e-mailing