2016 Email Marketing Metrics Benchmark Study – Click Rate

V minulém článku jsme se podívali na metriku Open Rate, která poukazuje na aktivitu zákazníků napříč všemi odvětvími. Další důležitou metrikou je také CTR neboli Click-Through Rate a CTOR – Click-To-Open Rate.

2016 Email Marketing Metrics Benchmark Study

Vytvořila společnost IBM, zpracoval Matouš Králík – VIVmail.cz

Již máme představu o Open Ratech z minulého roku a nyní doplníme čísla, která jsme minule rozebrali i o CTR. Click-Through Rate je stejně jako Open Rate velmi důležitá metrika, avšak nenechte se zmást tím, že pokud má vaše kampaň nízké CTR musí automaticky znamenat nižší výkonnost. Stejně tak CTOR neboli “effective rate”. CTOR na rozdíl od obyčejného Click-Through Rate měří procento kliknutí vzhledem k otevřeným e-mailům a ne těm doručeným.

 

Nyní se již pojďme podívat na globální čísla a to opět jak dle regionů, tak i odvětví a druhu sdělení.

 

Click-Through – globální

asa.png

Asi nejzajímavějším číslem z celé tabulky je celkový světový CTR nejvýkonnějších kampaní – 9,5%, který je až šestkrát větší než medián, který je za rok 2016 roven 1,6%. Austrálie společně s Novým Zélandem opět vede tabulku jako v předešlém článku, kde vedli v Open Rate o cca 6% nad Kanadou.

 

Naopak nejhorší čísla zaznamenali v průběhu roku v Africe a na středním východu, kde je v nejlepších kampaních výsledek okolo 6%. Obecně je Afrika a celý střední východ pozadu s průměrem 1,9%. Evropa se naopak umístila na druhém místě a v průměru se pohybuje okolo 3,7%.

 

Dle odvětví

ctr.png

V předchozím článku jste si mohli všimnout faktu, že odvětví počítačů a GSM elektronikdy se umístilo na spodních místech. Naopak co se CTR týče, tak se umísťují na předních místech. Je zde vidět, jaké zboží je aktuálně to nejzajímavější, a o které je ve finále zájem. Pozitivní zprávou je, že na druhém místě se drží neziskové společnosti, charitativní spolky a politicky zaměřené firmy.

Transakční e-maily

saad.png

Opět jako minule, se transakční e-maily liší o velký kus. Na rozdíl od Open Rate je zde náznak toho, že firmy se snaží v zákaznících vybudit další akci a to opět naznačuje fakt, že transakční e-maily jsou opravdu skvělý způsob jak zákazníka zapojit do up-sell či cross-sell procesu.

 

Click-To-Open Rate

Jak již bylo řečeno výše, tak mimo základní metriku CTR si ukážeme také výsledky metriky CTOR tedy Click-To-Open Rate, která měří procento kliknutí s ohledem na otevřené e-maily a ne ty doručené. Globálně se tato metrika označuje jako “effective rate”.

 

Globálně

CTOR_overall.png

Již na první pohled je vidět, že co se CTOR týče, tak zde dominuje Evropa. Průměr se pohybuje okolo 15% a některé společnosti zaznamenaly hodnotu téměř 33% CTOR u svých kampaní. Naopak zaostává Kanada, ale můžete si všimnout, že na rozdíl od CTR jsou zde čísla podstatně jednotnější.

 

Pokud zaznamenáváte menší CTOR u vašich rozesílek, tak doporučujeme analyzovat konkrétní odkazy a jejich klikatelnost. Sledujte trendy a snažte se vždy zjistit co vede vaše zákazníky k prokliku.

 

 TIP: Obecně největší CTR má menu a úvodní banner. Snažte se menu držet vždy responzivní a vytvářejte na základě kliknutí v menu segmenty a budujte scoring jednotlivých uživatelů.

Dle odvětví

asdgef.png

Stejně jako u metriky CTR je zde na předních příčkách odvětví neziskových organizací, spolků a společností se zaměřením na politiku.

 

Na rozdíl od CTR je metrika CTOR více určující v problematice výkonu vašich rozesílek. Pokud je nízký CTR, tak to může například znamenat, že nemáte očištěnou databázi, segment na který jste odeslali byl špatně zvolen/nadefinován či jinou problematiku dat. U CTOR se v případě nízkých čísel jedná spíše o problém rozesílky a rozhodně to vyžaduje vaši pozornost.

 

TIP: Pokud posíláte produktový newsletter, tak se snažte vkládat odkazy i do názvů produktu, obrázku či popisku. CTA by měl být rozhodně nejklikanějším prvkem produktové dlaždice, ale není to vždy podmínkou. Velmi často zákazník kliká na název produktu či odkazy v popisku produktu.

 Transakční e-maily

asfertžu.png

I když se může na první pohled zdát, že transakční e-mail zákazníka pouze informuje například o odeslání objednávky, je zde prostor i pro budování dlouhodobého vztahu. Z jednorázového nákupu je tak možné vytvořit věrného a dlouhodobého zákazníka, který je ve finále tím nejcennějším, co obchod může získat.

TIP: Odesílejte svým zákazníkům příručky, videa, tipy a triky k produktům, které si zakoupili. Ideální je vybudování vlastní komunity a zapojování zákazníků do diskuzí, kde si sami následně předávají triky a tipy.

Závěrem

Rozlišujte metriky CTR a CTOR a začněte aktivně sledovat obě tyto metriky při analýzách vyhodnocování kampaní. Nezapomínejte, že mimo CTA je důležité vkládat odkazy i do názvů a popisku produktů – nekomplikujte svým zákazníkům nákupní proces, ale naopak mu jej co nejvíce zjednodušte. Největší CTR má menu a úvodní banner – počítejte tedy s tím, že většina zákazníků se proklikne právě přes tyto prvky. Segmentujte prokliky z menu – vytvořte jasně dané odkazy jako např. “Dámské oblečení, pánské oblečení, dětské oblečení” a následně odešlete na dané segmenty TOP nabídku z každé kategorie.

V dalším dílu se podíváme na to, jak globálně pociťují společnosti pokles/nárůst aktivity zákazníků v průběhu prázdnin.

Matouš Králík za tým VIVmail.cz 

Další články, které by vás mohly zajímat

Komunita Targito & Marketingový Institut

Věděli jste, že 1+1 se může v určitých případech rovnat 3? V jakých? To když je přidaná hodnota pro všechny zúčastněné víc než hmatatelná. Komunita Targito navázala úzkou spolupráci s Marketingovým…

< 1 minut

Marketingové „perpetuum mobile“

Srdcem pomyslného „stroje“ je zákazník a motorem data, která o něm máte. On zná odpovědi na otázky: co dělat s koncem zlaté éry PPC…

2 minuty