2016 Email Marketing Metrics Benchmark Study – Analýza zařízení

V posledním dílu analýzy Benchmark studie společnosti IBM se podíváme na zařízení a platformy, které zákazníci používají ke čtení e-mailů.

2016 Email Marketing Metrics Benchmark Study

IBM Marketing Cloud

V minulých dílech jsme se podívali na detailní report základních metrik Open Rate, Click Rate či CTOR. Pokud jste tyto díly nečetli, tak ještě předtím, než se začtete do tohoto posledního dílu, doporučujeme tak učinit. Mimo globální čísla z těchto metrik jsme se podívali také na to, jak reagují zákazníci po celém světě v období Vánoc a vánočních kampaní a co tento rok zhruba očekávat. Vzhledem k tomu, že se vánoční sezóna opět neúprosně blíží, také doporučujeme tuto část nastudovat.

V posledním, již čtvrtém dílu této série, se zaměříme na velmi podstatnou otázku z pole e-mail marketingu – “Co naši zákazníci vlastně používají ke čtení e-mailů?”. Pokud se pohybujete v oboru delší dobu, tak jste určitě zaregistrovali obrovský nárůst mobilních zařízení za poslední dva roky a na druhé straně vcelku velký úbytek zastoupení Outlooku. Druhý fakt nás jakožto e-mail marketing specialisty tolik nemrzí.

TIP: Věděli jste, že Microsoft se spojil se společností LITMUS a hodlají Outlook díky velkému úbytku opět optimalizovat? Můžeme se tak těšit na podporu GIFů, automatické načítání obrázků a další pozitiva, která dělají z Outlooku ošklivou pihatou holčičku. 
Začneme tedy opět globálním přehledem a poté se přesuneme na jednotlivé odvětví businessu.

Přehled zařízení a e-mailových klientů – globální

Stejně jako u předešlých dílů začneme globáním přehledem. Dnes, na rozdíl od předchozích dílů, tabulky obsahují již hotový průměr (Mean).

2016_Email_Marketing_Metrics_Benchmark_Study.pdf.png

Z čísel společnosti IBM vyplývá fakt, že minimálně 49 % uživatelů celosvětově v průměru čte e-maily v mobilu. Nejvíce využívají mobilní zařízení v UK a zbytku světa, který není v tabulce vyjmenován. Fakt, že zbytek světa má nejvyšší čtenost e-mailů v mobilu, přisuzujeme tomu, že se jedná většinou o rychle ekonomicky rostoucí země, kde desktop drtivá většina uživatelů úplně přeskočí.

 

Naopak střední východ a severní Afrika se zastoupením 25 % v kategorii mobilních zařízeních svědčí o cenových podmínkách mobilních dat a kultuře jednotlivých regionů. Největší používanost desktop zařízení zaznamenala Kanada, Austrálie a Nový Zéland. Zatímco opět jasně nejnižší číslo se objevilo u středního východu a severní Afriky.

Přehled zařízení a e-mailových klientů – dle odvětví

Globální čísla jsou spíše jen pro zajímavost, ale podstatnější částí je určitě průměr konkrétního odvětví.

2016_Email_Marketing_Metrics_Benchmark_Study_2.png

Rozpětí mobilních zařízení je opravdu široké – nejnižší používanost je v oboru počítačů, hardwaru a telekomunikací a to s číslem 28 % a na druhé straně v oboru potravin, sportu a zábavy monitorujeme číslo 57 %. Tato čísla jsou ale vcelku pochopitelná, jelikož v oboru sportu a zábavy se bude pohybovat spíše mladší cílová skupina, která bude již navyklá na moderní technologie zatímco na druhé straně se bavíme čistě o průmyslu, kde je věkový průměr podstatně vyšší.

Zajímavý je pohled na průměrné hodnoty ze všech tří sloupců. Současný stav – tedy celý minulý rok 2015 – vypovídá o tom, že mobilní zařízení pomalu ale jistě drtivě vedou, co se čtení e-mailů týče. Průměr webmailů se pohybuje těsně po 30 %, mobilní zařízení dosahuje 46 % a desktop postupně klesá a již je těsně pod 25 %.

 

TIP: Responzivita je již delší dobu povinností a pokud víte, že vaše newslettery nejsou responzivní nebo alespoň fluidní, tak doporučujeme nakódovat novou šablonu, která bude mobile friendly. V případě, že nemáte k dispozici kodéra s dostatečným know-how, tak doporučujeme využívat drag&drop editor jako například VIVgenerator.com, který již používají firmy jako O2, Euronics, Bibloo či Conrad.

 

Engagement Rate neboli Read Rate

Jako poslední bod dnešního článku se podíváme na tzv. Engagement Rate nebilu Read Rate. Jedná se o metriku, která zkoumá chování zákazníků v otevřených e-mailech. Zde se konkrétně jedná o dobu otevření e-mailu, která se dělí na tři základní skupiny:

 

1/ Readvíce než 8 sekund

2/ Skimmed2 – 8 sekund

3/ Glanced/Deleted – méně než 2 sekundy

 

readrate.png

Dobrá zpráva je, že více než 53 % analyzovaných e-mailů se vyhodnotilo jako Read tzv. byly otevřeny více než 8 sekund a hodnotí se tak jako “přečtené”. S 26 % se na druhém místě drží skupina Glanced – tedy ty, které uživatelé otevřeli a ihned smazali či se jen překlikli a ihned e-mail opět zavřeli. Třetí místo je zastoupeno skupinou Skimmed, kde uživatel e-mail otevře a spíše jen tak rychle prohlédne, zda nenarazí na něco zajímavého.

 

Další dobrou zprávou je, že největší zastoupení skupiny Read je právě ve zbytku Evropy, kterou se myslí celá Evropa bez UK. Stejně tak je na tom Austrálie a Nový Zéland. Naopak nejhůře na tom jsou s Engagement Ratem v USA a zbytku světa, kde se drží průměr okolo 26 %.

 

Dle odvětví

odvetviengage.png

Pzn. V tabulce chybí odvětví “Computer Hardware & Telecommunications”, “Hospitals, Healthcare & Biotech”, “Lodging, Travel Agencies & Services”. Jako důvod IBM udala ten, že se jedná o odvětví s malým zastoupením značek a tam by se jednalo o zkreslování výsledků jako takových.

Celkem překvapivý je fakt, že největší zastoupení ve sloupci Read má odvětví pojištěnství a to s číslem 63 %. Nejmenší má naopak bohužel odvětví školství a vzdělání. Metrika skimmed se nejvýše projevila ve skupině služeb zákazníkům s číslem 24 % a naopak nejmenší číslo bylo zaznamenáno u odvětví automobilového průmyslu a dopravy společně se stravováním, sportem a zábavou. Jako poslední je zde sloupec Glanced, kterému dominuje školství a vzdělání. Na druhé straně nejmenší zastoupení této negativní metriky je v odvětví pojištěnství.

 

Závěrem

Ukázali jsme si tedy, že největší zastoupení mobilních zařízení je ve zbytku světa a UK. Desktop aplikace využívá nejvíce Kanada, Austrálie a Nový Zéland. Webmail je naprosto drtivě nejvíce používán na středním východu a v severní Africe a to až v 65 % případů. Nejvyšší průměr je v používání mobilních zařízení, poté webmail a jako poslední desktop. Tento trend bude stále narůstat a mobilní telefony za chvilku pohltí desktop a postupem času i z většiny webmail. Jako určitě pozitivní zprávu bereme spolupráci Litmusu s Microsoftem a doufáme, že změny se projeví už v další verzi Outlooku. Nezapomínejte na Outlook hacky a to, že Outlook teď a ještě minimálně půl roku nepodporuje žádné animace, GIFy, hover efekty a další.

 

Tímto uzavíráme analýzu celoroční Benchmark Studie společnosti IBM a budeme se těšit opět za rok.

Za VIVmail.cz zpracoval Matouš Králík

Další články, které by vás mohly zajímat

Komunita Targito & Marketingový Institut

Věděli jste, že 1+1 se může v určitých případech rovnat 3? V jakých? To když je přidaná hodnota pro všechny zúčastněné víc než hmatatelná. Komunita Targito navázala úzkou spolupráci s Marketingovým…

< 1 minut

Marketingové „perpetuum mobile“

Srdcem pomyslného „stroje“ je zákazník a motorem data, která o něm máte. On zná odpovědi na otázky: co dělat s koncem zlaté éry PPC…

2 minuty